Om mig

Jurist och skriver barnböcker. Bor på Södermalm i Stockholm.

Inte världens mest uttömmande biografi, det här.