Om mig

Jobbar som jurist och skriver barnböcker vid sidan om. Bor på Södermalm i Stockholm.

Inte världens mest uttömmande biografi, det här.